Definicija

“Svaki  Superbrand ima uspostavljeni vrhunski ugled na svom segmentu tržišta kao i na tržištu u celini. Svojim klijentima nudi značajne opipljive ili očigledne prednosti u odnosu na konkurente, što javnost (svesno ili podsvesno) prepoznaje i zahteva.“ pročitaj dalje...

Cilj

Institucija Superbrands ima za cilj:
da prepozna i nagradi vrhunske brendove proizvoda i usluga, kompanija i organizacija;
da skrene posebnu pažnju na prednosti koje „brend“ nosi sobom: pretpostavku odgovornosti prema potrošaču u vezi sa kvalitetom, doslednošću, pouzdanošću i opštim „identitetom“ koji svaki brend označava;
da promoviše brendiranje kao istaknutu funkciju marketinga. pročitaj više...

Kriterijum

Kriterijumi za dobijanje statusa Superbrand Serbia zasnovani su na tri glavne osobine brenda:
prepoznatljivost i ugled; dugogodišnja doslednost i pouzdanost; korporativna odgovornost, odnosno odgovorno poslovanje:
U suštini Superbrands ima za cilj da prepozna i nagradi neumorne napore i stalne uspehe svih onih koji doprinose stvaranju, snabdevanju i promociji vrhunskih brendiranih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. pročitaj više...

superbrands sealWhat is Superbrands

Dobrodošlicu Vam želi Superbrands Srbija. Superbrands, osnovan 1994. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske, vodeća je svetska platforma za promociju brendova koja poboljšava informisanost o brendiranju i promoviše tu oblast kroz prepoznavanje i utvrđivanje vodećih međunarodnih i lokalnih brendova u svakoj zemlji članici, kojih je danas više od 80 širom sveta.

Kvalifikovanost brendova za učešće u procesu odabira utvrđuje prvo stručni panel najviših izvršnih rukovodilaca iz ključnih privrednih sektora Srbije, Stručni savet. Oko 200 ovih brendova postaju Superbrands posle procesa glasanja koji podjednako uzima u obzir nezavisno sprovedenu anketu koja pokriva celu zemlju i rezultate dva glasanja Saveta.

Status Superbrand omogućava privrednim društvima da budu predstavljena u luksuznom ilustrovanom izdanju Superbrands knjige koja se distribuira širom sveta, mogućnost korišćenja Zlatnog žiga, kao i da im se oda počast na svečanoj dodeli priznanja, manifestaciji Tribute Event, koja je predviđena za 2018. godinu, a postaju i učesnici celogodišnjeg promotivnog programa u Srbiji i šire.

Superbrands je prvi put u Srbiji pokrenuo TGI Group International d.o.o. 2007. godine. Superbrands Srbije 2017-2018. koji po četvrti put organizujemo u Srbiji, ima za cilj da prepozna i nagradi napore i stalne uspehe svih onih koji doprinose stvaranju, snabdevanju i promociji vrhunskih brendiranih proizvoda i usluga na domaćem i medjunarodnom tržištu.

Program Superbrands prisutan je sa velikim uspehom i u Grčkoj od 2006. godine, gde je za organizaciju nadležna matična kompanija TGI, Symeon G. Tsomokos S.A. (SGT) u Atini.

Superbrendovi širom sveta

Angola • Argentina • Australia • Austria • Azerbaijan • Bahrain • Bangladesh • Belgium • Bosnia & Herzegovina • Brazil • Bulgaria • Cambodia • Canada • Chile • China • Colombia • Croatia • Czech Republic • Denmark • Dominican Republic • Ecuador • Egypt • Estonia • Finland • France • FYR of Macedonia • Germany • Ghana • Greece • Guatemala • Honduras • Hong Kong • Hungary • Iceland • India • Indonesia • Israel • Italy • Japan • Kazakhstan • Kenya • Kuwait • Latvia • Lebanon • Lithuania • Luxembourg • Malaysia • Maldives • Malta • Mauritius • Mexico • Morocco • Mozambique • Netherlands • New Zealand • Nigeria • Norway • Oman • Pakistan • Panama • Philippines • Poland • Portugal • Republic of Korea • Romania • Russian Federation • Saudi Arabia • Serbia • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Spain • Sri Lanka • Sweden • Switzerland • Taiwan • Tanzania • Thailand • Turkey • Uganda • United Arab Emirates • United Kingdom • United States of America • Uruguay • Vietnam

Više informacija na: www.superbrands.com