Institucija Superbrands ima za cilj:

  • da prepozna i nagradi vrhunske brendove proizvoda i usluga, kompanija i organizacija;
  • da skrene posebnu pažnju na prednosti koje „brend“ nosi sobom: pretpostavku odgovornosti prema potrošaču u vezi sa kvalitetom, doslednošću, pouzdanošću i opštim „identitetom“ koji svaki brend označava;
  • da promoviše brendiranje kao istaknutu funkciju marketinga.

Kriterijumi za dobijanje statusa Superbrand Serbia zasnovani su na tri glavne osobine brenda:
prepoznatljivost i ugled;
dugogodišnja doslednost i pouzdanost;
korporativna odgovornost, odnosno odgovorno poslovanje:

  • tržište (kvalitet, cena i usluge)
  • poslovni odnosi (zakonitost i transparentnost, poslovno okruženje i praksa)
  • društvo (sponzorstva, kulturne i društvene inicijative)
  • životna sredina (zaštita i ograničavanje negativnih uticaja).


U suštini Superbrands ima za cilj da prepozna i nagradi neumorne napore i stalne uspehe svih onih koji doprinose stvaranju, snabdevanju i promociji vrhunskih brendiranih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu.

Superbrendovi širom sveta

Angola • Argentina • Australia • Austria • Azerbaijan • Bahrain • Bangladesh • Belgium • Bosnia & Herzegovina • Brazil • Bulgaria • Cambodia • Canada • Chile • China • Colombia • Croatia • Czech Republic • Denmark • Dominican Republic • Ecuador • Egypt • Estonia • Finland • France • FYR of Macedonia • Germany • Ghana • Greece • Guatemala • Honduras • Hong Kong • Hungary • Iceland • India • Indonesia • Israel • Italy • Japan • Kazakhstan • Kenya • Kuwait • Latvia • Lebanon • Lithuania • Luxembourg • Malaysia • Maldives • Malta • Mauritius • Mexico • Morocco • Mozambique • Netherlands • New Zealand • Nigeria • Norway • Oman • Pakistan • Panama • Philippines • Poland • Portugal • Republic of Korea • Romania • Russian Federation • Saudi Arabia • Serbia • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Spain • Sri Lanka • Sweden • Switzerland • Taiwan • Tanzania • Thailand • Turkey • Uganda • United Arab Emirates • United Kingdom • United States of America • Uruguay • Vietnam

Više informacija na: www.superbrands.com